O Zakładach Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”

Ceramika bolesławiecka wytwarzana jest od wieków z naturalnych glin kamionkowych, których pokłady znajdują się w okolicach Bolesławca, w dorzeczu Bobru i Kwisy. Odkrycia archeologiczne potwierdzają przekazywane przez źródła historyczne informacje, że pierwsze naczynia ceramiczne powstały w mieście już w czasach średniowiecza.

Czytaj więcej